సంద్రంలోన లిరిక్స్

  • by
సంద్రంలోన లిరిక్స్

This article provides  సంద్రంలోన లిరిక్స్ in telugu and English

సంద్రంలోన నీరంతా లిరిక్స్

సంద్రంలోన నీరంతా కన్నీరాయేనే
గుండెల్లోనా ప్రతిమూల నీ గొంతే మొగేనే
ఉప్పు గాలి నిప్పై మారి నన్నే కాల్చేనే
ఈ సుడిగాలి నిన్నెత్తుకెళ్లి నన్నే కూల్చేనే

సంద్రంలోన నీరంతా కన్నీరాయేనే
గుండెల్లోనా ప్రతిమూల నీ గొంతే మొగేనే
ఉప్పు గాలి నిప్పై మారి నన్నే కాల్చేనే
ఈ సుడిగాలి నిన్నెత్తుకెళ్లి నన్నే కూల్చేనే

గాలిలో నీ మాటే అలలపై నీ పాటే
ఎంత గాలిస్తున్న నువ్వు లేవే
అమ్మవై ప్రతి ముద్ద తినిపించి పెంచావే
ప్రేమ కోరే ఆకలున్న నువ్వు రావే

ఎన్నో మాటలు ఇంకా నీతో చెప్పాలని
దాచుంచానే వాటికేమీ చెప్పేది
ఎన్నో రంగులు పూసేటి నీ చిరునవ్వుని
మళ్ళి నేనే ఎపుడు చూసేది

నిజమే చెప్పాలి అని నాకు చెప్పే నువ్వే
ఎన్నడు నాతొ ఉంటానని అబద్దం చెప్పావె

సంద్రంలోన నీరంతా కన్నీరాయేనే
గుండెల్లోనా ప్రతిమూల నీ గొంతే మొగేనే
ఉప్పు గాలి నిప్పై మారి నన్నే కాల్చేనే
ఈ సుడిగాలి నిన్నెత్తుకెళ్లి నన్నే కూల్చేనే

Sandram Lona Lyrics

Sandramlona Neerantha Kanneerayene
Gundellona Prathimoola Nee Gonthe Mogene
Uppu Gali Nippai Mari Nanne Kalchene
Ee Sudigali Ninnetthukelli Nanne Koolchene

Sandramlona Neerantha Kanneerayene
Gundellona Prathimoola Nee Gonthe Mogene
Uppu Gali Nippai Mari Nanne Kalchene
Ee Sudigali Ninnetthukelli Nanne Koolchene

Galilo Nee Mate Alalapai Nee Pate
Enthagalisthunna Nuvu Leve
Ammavai Prathi Muddha Thinipinchi Penchave
Premakore Akalunna Nuvu Rave

Enno Matalu Inka Neetho Cheppalani
Dhachunchanani Vatikemi Cheppedhi
Enno Rangulu Pooseti Nee Chirunavuni
Malli Nene Eppudu Choosedhi

Nijame Cheppali Ani Naku Cheppe Nuve
Ennadu Natho Untanani Abaddham Cheppave

Sandramlona Neerantha Kanneerayene
Gundellona Prathimoola Nee Gonthe Mogene
Uppu Gali Nippai Mari Nanne Kalchene
Ee Sudigali Ninnetthukelli Nanne Koolchene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *