కంటి పాప సాంగ్ లిరిక్స్ తెలుగు

  • by
కంటి పాప సాంగ్ లిరిక్స్ తెలుగు

This article is about కంటి పాప సాంగ్ లిరిక్స్ తెలుగు & English Languages.

Kanti Papa Lyrics in Telugu

కంటిపాపా కంటిపాపా చెప్పనైన లేదే
నువ్వంతలా అలా ఎన్ని కలలు కన్నా
కాలి మువ్వా కాలి మువ్వా సవ్వడైనా లేదే
నువ్విన్నినాళ్ళుగా వెంట తిరుగుతున్నా

నీరాక ఏరువాక నీ చూపే ప్రేమలేఖ
నీలో నువ్వాగిపోకా కలిసావే కాంతి రేఖ
అంతులేని ప్రేమ నువ్వై ఇంత దూరం వచ్చినాక
అందమైనా భారమంతా నాకు పంచినాకా

మొదలేగా కొత్తకొత్త కథలు
మొదలేగా కొత్తకొత్త కలలు
ఇకపైనా నువ్వు నేను బదులు
మనమన్నా కొత్తమాట మొదలు

కంటిపాపా కంటిపాపా చెప్పనైన లేదే
నువ్వంతలా అలా ఎన్ని కలలు కన్నా

సాపమాప మాప మాగసామగరిసా
సాపమాప మాప మాగసామగరిసా

సుదతీ సుమలోచినీ సుమనోహర హాసిని
రమణీ ప్రియ భాషిణీ కరుణాగున భాసిని
మనసైన వాడిని మనువాడిన ఆమని
బదులీయవే చెలీ నువు పొందిన ప్రేమనీ
పండంటి ప్రాణాన్ని కనవే కానుకగా

సాపమాప మాప మాగసామగరిసా
సాపమాప మాప మాగసామగరిసా

ఎదలో ఏకాంతము ఏమయ్యిందో ఏమిటో
ఇదిగో నీ రాకతో వెళిపోయింది ఎటో
నాలో మరో నన్ను చూశా నీకో స్నేహితుణ్ని చేశా
కాలం కాగితాలపై జంట పేర్లుగా నిన్ను నన్ను రాసా

ఆకాశం గొడుగు నీడ పుడమేగా పూల మేడ
ఏ చూపులు వాలకుండా ప్రేమే మన కోటగోడ
నాకు నువ్వై నీకు నేనై ఏ క్షణాన్ని వదలకుండా
గురుతులెన్నో పెంచుకుందాం గుండె చోటు నిండా

మొదలేగా కొత్తకొత్త కథలు
మొదలేగా కొత్తకొత్త కలలు
ఇకపైనా నువ్వు నేను బదులు
మనమన్నా కొత్తమాట మొదలు

మొదలేగా కొత్తకొత్త కథలు
మొదలేగా కొత్తకొత్త కలలు
ఇకపైనా నువ్వు నేను బదులు
మనమన్నా కొత్తమాట మొదలు

Kanti Papa Kanti Papa Lyrics

 Kanti Papa Lyrics

Kanti Papa Kanti Papa
Cheppa Naina Ledhe…
Nuvvanthalaa Alaa
Enni Kalalu Kanna…

Kanti Papa Kanti Papa
Cheppa Naina Ledhe…
Nuvvanthalaa Alaa
Enni Kalalu Kanna…

Neeraka Eruvaka
Nee Choope Premalekha…
Neelo Nuvvagipoka
Kalisave Kanti Rekha…

Anthuleni Prema Nuvvai
Intha Dhuram Vachhinaka…
Andhamaina Bharamantha
Naaku Panchinave…

Modhalegaa Kottha Kottha Kathalu…
Modhalegaa Kottha Kottha Kalalu…
Ikapainaa Nuvvu Nenu Badhulu…
Manamanna Kottha Mata Modhalu…

Kanti Papa Kanti Papa
Cheppa Naina Ledhe…
Nuvvanthalaa Alaa
Enni Kalalu Kanna…

Sudhathee Sumalochinee
Sumanohara Hasini…
Ramani Priya Bhashini
Karunaaguna Bhaasini…
Manasaina Vaadini
Manuvaadina Aamani…
Badhuleeyave Chelee
Nuvu Pondhina Premani…
Pandanti Praananni
Kanave Kaanukaga…

Edhalo Ekaanthamu
Emayyindho Emito…
Idhigo Nee Raakatho
Velipoyindhi Eto…

Naalo Maro Nannu Choosha…
Neeko Snehithunni Chesha…
Kaalam Kaagithaala Pai…
Janta Perlugaa Ninnu Nannu Raasa…

Aakaasham Godugu Needa
Pudamegaa Poolameda…
Ye Choopulu Vaalakundaa
Preme Mana Kotagoda…
Naaku Nuvvai Neeku Nenai
Ye Kshanaanni Vadhalakundaa…
Guruthulenno Penchukundhaam
Gunde Chotu Nindaa…

Modhalegaa Kottha Kottha Kathalu…
Modhalegaa Kottha Kottha Kalalu…
Ikapainaa Nuvvu Nenu Badhulu…
Manamanna Kottha Mata Modhalu…

Modhalegaa Kottha Kottha Kathalu…
Modhalegaa Kottha Kottha Kalalu…
Ikapainaa Nuvvu Nenu Badhulu…
Manamanna Kottha Mata Modhalu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *